Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Ako dlho trvá proces certifikácie?

Certifikácia v SSKS CR je do značnej miery ovplyvnená záujmom zapojenej organizácie o zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Školenia Trénerov kvality I. aj II. stupňa, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú certifikáciu v SSKS CR, prebiehajú prostredníctvom dištančnej a prezenčnej formy.

Dištančná forma sa uskutočňuje formou predkurzového e-learningu v časovej výmere 8 hodín (1 deň).

Prezenčná forma sa uskutočňuje formou frontálnej výučby v časovej výmere 12 hodín (1 a pol dňa).

Čas strávený praktickou aplikáciou poznatkov nadobudnutých na školeniach a plnením požiadaviek Štandardu na certifikáciu v SSKS CR je individuálny. Je na zvážení každej zúčastnenej organizácie, ako rýchlo splní požiadavky Štandardu SSKS CR na certifikáciu.

 
30.4.2016 20:46:51 - aktualizované 9.6.2016 16:09:53 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load