Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Čo musím urobiť, aby moja organizácia získala certifikát SSKS CR?

Prvým krokom k získaniu certifikácie v I. stupni SSKS CR je registrácia organizácie na webovej stránke www.systemkvalitycr.sk. Následne musí organizácia vybrať z radov svojich zamestnancov vhodného kandidáta na pozíciu Tréner kvality. Tento zamestnanec prejde školením, na ktorom rozšíri svoje teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti systému zlepšovania kvality služieb v cestovnom ruchu.

Všeobecnými podmienkami získania certifikátu I. stupňa sú:

  • splnenie všetkých požiadaviek na činnosť organizácie, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy;
  • splnenie všetkých požiadaviek Štandardu na certifikáciu I. stupňa SSKS CR – stanovenie vízie organizácie, podpísanie záväzku kvality pracovníkov, nominácia Trénera kvality, splnenie technických predpokladov kvality vybraných sektorov cestovného ruchu, plnenie zásad starostlivosti o kvalitu, popis procesu, popis krokov procesu, akčný plán.

V prípade certifikácie v II. stupni SSKS CR je nevyhnutné, aby organizácia bola držiteľom certifikátu I. stupňa aspoň 12 mesiacov a naďalej plnila požiadavky Štandardu pre I. stupeň, ako je uvedené vyššie. Organizácia zašle cez online nástroje certifikačnému miestu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR):

  • podpísanú preskúmanú víziu a tímový záväzok kvality;
  • doklad o splnení technického predpokladu kvality služieb, ak sa jej týka;
  • informácie o organizácii (propagačné materiály);
  • vyhodnotený posledný akčný plán.

Okrem toho musí organizácia pre úspešnú certifikáciu v II. stupni SSKS CR merať kvalitu služieb prostredníctvom prieskumu medzi zákazníkmi, vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi, vypracovania profilu silných a slabých stránok, mystery shoppingu.

30.4.2016 20:45:55 - aktualizované 5.1.2017 11:05:07 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load