Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Čo získam za certifikačný poplatok?

Certifikačný poplatok v I. stupni SSKS CR pokrýva preskúmanie žiadosti o certifikát nezávislým hodnotiteľom, vydanie certifikátu SSKS CR v prípade splnenia všetkých požiadaviek Štandardu SSKS CR a preskúmanie platnosti certifikátu nezávislým hodnotiteľom po prvom a druhom roku platnosti certifikácie. Certifikované organizácie zároveň získajú oprávnenie používať logo SSKS CR na marketingové účely.

V prípade turistických informačných kancelárií, ktoré nie sú členmi Asociácie informačných centier Slovenska, zahŕňa certifikačný poplatok v I. stupni SSKS CR aj preskúmanie splnenia technických predpokladov kvality uvedených v Štandarde SSKS CR nezávislým hodnotiteľom formou fyzickej návštevy.

Certifikačný poplatok v II. stupni SSKS CR pokrýva rovnaké položky ako certifikačný poplatok v I. stupni SSKS CR a okrem nich aj nasledovné úkony: nezávislý hodnotiteľ posudzuje prieskum vykonaný organizáciou medzi zákazníkmi, vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi, posudzuje profil silných a slabých stránok organizácie vytvorený organizáciou na základe zistených prieskumov.  
30.4.2016 20:52:14 - aktualizované 1.7.2016 8:04:29 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load