Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Prečo je SSKS CR viacstupňový?

SSKS CR bol vytvorený ako viacstupňový vzhľadom k širokému spektru organizácií, ktoré sa v ňom môžu certifikovať, ako napríklad ubytovacie zariadenia, gastro prevádzky, turistické informačné centrá, lyžiarske strediská, sprievodcovia, kúpaliská a aquaparky.

Okrem toho sa môžu v SSKS CR certifikovať organizácie rôznych veľkostí, od mikropodnikov až po veľké siete organizácií. Jednotlivé podniky sledujú rôzne ciele, z čoho vyplývajú aj rozdielne motívy pre certifikáciu v SSKS CR. Z toho vyplýva, že pre niektoré organizácie bude cieľom získanie certifikátu I. stupňa, pre iné je cieľovou páskou certifikát II. stupňa.

Hlavným cieľom I. stupňa SSKS CR je zavádzanie manažmentu kvality do života organizácie, jeho pochopenie a neustály rozvoj. V prvom stupni si organizácia osvojí šesť jednoduchých zásad starostlivosti o kvalitu a pomocou akčného plánu prenesie tieto zásady do života vo svojej organizácii.

Hlavným cieľom II. stupňa SSKS CR je ďalší rozvoj systému zavedeného v prvom stupni a overovanie dosiahnutej úrovne kvality poskytovaných služieb.

Základný rozdiel medzi prvým a druhým stupňom certifikácie spočíva v reálnom overovaní dosiahnutej úrovne kvality v mieste certifikovanej organizácie.

 
30.4.2016 20:48:49 - aktualizované 1.7.2016 8:34:06 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load