Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Prečo vôbec SSKS CR, keď sú k dispozícii iné štandardy a normy?

V sektore cestovného ruchu sa uplatňujú tri základné koncepcie kvality: štandardy vybavenosti a služieb, normy ISO radu 9000 a komplexné manažérstvo kvality (TQM). SSKS CR je komplementárny k týmto koncepciám, je však primárne zameraný na hľadanie špecifických riešení pre konkrétnu organizáciu pôsobiacu v cestovnom ruchu zdola – od samotnej organizácie. Jeho výhodou v porovnaní s normami manažérstva kvality (ISO a TQM) je najmä jeho dynamickosť, cenová dostupnosť, menšie administratívne zaťaženie a bezpapierová forma (celý proces certifikácie prebieha online prostredníctvom webového portálu SSKS CR).

SSKS CR vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je poznanie potrieb zákazníkaneustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v organizáciách pôsobiacich v cestovnom ruchu. Zapojenie organizácií do systému im umožní získať odborné znalosti a praktické skúsenosti z oblasti riadenia kvality v službách, ktoré môžu ďalej využiť pri vlastnom rozvoji.

SSKS CR neposkytuje organizáciám pôsobiacim v cestovnom ruchu presný a podrobný návod ako robiť veci, ale dáva im priestor na sebareflexiu a inšpiráciu.

30.4.2016 20:37:06 - aktualizované 13.6.2016 8:05:26 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load