Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

O systéme

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) je inovatívny a dobrovoľný nástroj určený pre organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu, ktorý je schopný systematicky pomáhať pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí a zvyšovaní konkurencieschopnosti týchto organizácií. SSKS CR je nástrojom štátnej politiky cestovného ruchu, ktorý slúži na podporu rozvoja a zlepšovania kvality poskytovaných služieb v tejto oblasti. 

SSKS CR vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je poznanie potrieb zákazníka a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v organizáciách pôsobiacich v cestovnom ruchu. Zapojenie organizácií do systému im umožní získať odborné znalosti a praktické skúsenosti z oblasti riadenia kvality v službách, ktoré môžu ďalej využiť pri vlastnom rozvoji.

Úspešné organizácie získajú prestížnu, medzinárodne porovnateľnú značku, ktorá pre zákazníka predstavuje prísľub kvality služieb, a zároveň je ocenením práce všetkých zamestnancov organizácie.

SSKS CR vznikol na základe licencie nemeckého systému ServiceQualität Deutschland, ktorá sa pre Slovenský systém kvality služieb cestovného ruchu stala ideovým východiskom. Koncept zvyšovania kvality služieb v cestovnom ruchu však vznikol už v roku 1996 vo Švajčiarsku, kde dodnes úspešne funguje pod hlavičkou Švajčiarskeho zväzu cestovného ruchu. Od roku 2000 začali systém kvality zavádzať aj jednotlivé spolkové republiky v Nemecku, čo nakoniec viedlo k vzniku jednotného systému kvality služieb pre celé Nemecko pod hlavičkou ServiceQualität Deutschland. Doposiaľ bolo v Nemecku vyškolených viac ako 20 000 trénerov kvality, ktorí doviedli k certifikácii viac ako 3 000 organizácií. Od roku 2013 začala implementácia Českého systému kvality služieb, v rámci ktorého bolo do marca 2016 certifikovaných 681 organizácií cestovného ruchu. Okrem Nemecka a Českej republiky sa systém kvality služieb podarilo úspešne zaviesť aj v ďalších turisticky významných krajinách, napr. vo Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku, Maďarsku a Bulharsku. 

Zavádzanie Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) upravuje Štandard SSKS CR, ktorý vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Vzhľadom k širokému spektru organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu certifikovať, bol Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu vyvinutý ako viacstupňový:

I. stupeň SSKS CR
 
I. stupeň SSKS CR

Hlavným cieľom I. stupňa SSKS CR je zavádzanie manažmentu kvality do života organizácie, jeho pochopenie a neustály rozvoj. V prvom stupni si organizácia osvojí šesť jednoduchých zásad starostlivosti o kvalitu a pomocou akčného plánu prenesie tieto zásady do života vo svojej organizácii


II. stupeň SSKS CR
II. stupeň SSKS CR

Hlavným cieľom II. stupňa SSKS CR je ďalší rozvoj systému zavedeného v prvom stupni a overovanie dosiahnutej úrovne kvality poskytovaných služieb.


 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load