Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Certifikácia I. stupňa

Cieľom certifikácie v SSKS CR je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ktorá povedie k spokojnosti zákazníkov a posilňovaniu konkurencieschopnosti. Certifikát, ktorý na záujemcov čaká po absolvovaní certifikácie, treba vnímať ako odmenu celému tímu organizácie za jeho úsilie pri napĺňaní stanovených cieľov a požiadaviek Štandardu. Okrem toho tento certifikát slúži ako informácia pre súčasných aj nových zákazníkov, že sa organizácia zaviazala neustále pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, aby tak spĺňala požiadavky určeného cieľového segmentu.

Kľúčovým krokom pre získanie certifikátu SSKS CR je rozhodnutie organizácie pôsobiacej v cestovnom ruchu, že chce pracovať na neustálom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a tím prispieť nie len k vlastnému ekonomickému rozvoju, ale aj rozvoju sektora cestovného ruchu ako takého.

Ďalším krokom, ktorý musí organizácia vykonať je registrácia na portáli SSKS CR. Následne administrátor systému vyzve organizáciu aby vyplnila požadované údaje o svojom pracovníkovi, ktorý sa zúčastní školenia trénerov kvality I. stupňa

Termíny školení zverejní certifikačné miesto na tomto webovom portáli.

Po vyškolení trénera kvality nasleduje podanie prihlášky na certifikáciu I. stupňa SSKS CRčestné prehlásenie, ktoré upravuje všetky práva a povinnosti oboch strán – organizácie a certifikačného miesta. Zároveň tím organizácia vyjadrí súhlas s pravidlami certifikácie vydanými certifikačným miestom.

Po vykovaní týchto krokov zašle organizácia prostredníctvom webového portálu SSKS CR certifikačnému miestu požadovanú dokumentáciu, tak ako ju vymedzuje Štandard. Do požadovanej dokumentácie patrí popis procesu, popis krokov procesu, akčný plán, podpísaná vízia a záväzok kvality pracovníkov organizácie.  

Certifikačné miesto prostredníctvom nezávislého hodnotiteľa túto dokumentáciu posúdi a v prípade kladného vyhodnotenia získa organizácia Certifikát kvality I. stupňa.

 
1.5.2016 19:49:11 - aktualizované 15.6.2016 11:10:26 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load