Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

Certifikácia II. stupňa

Ak organizácia pôsobiaca v cestovnom ruchu získala Certifikát kvality I. stupňa pred minimálne 10 mesiacmi a má záujem naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom pokročilejších nástrojov kvality, SSKS CR pre ňu ponúka možnosť certifikovať sa aj v II. stupni.

Aj v prípade certifikácie v II. stupni SSKS CR je kľúčovým rozhodnutie organizácie o absolvovaní celého procesu. Predpokladom certifikácie v II. stupni je úspešné získanie Certifikátu kvality I. stupňadodržiavanie zásad starostlivosti o kvalitu.

Následne sa organizácia prostredníctvom webového portálu SSKS CR registruje do II. stupňa a vyšle svojho trénera kvality na školenie trénera kvality II. stupňa.

Organizácia zašle certifikačnému miestu prostredníctvom webového portálu SSKS CR prihláškučestné prehlásenia, ktoré upravujú všetky práva a povinnosti organizácie a certifikačného miesta, ako aj požadovanú dokumentáciu. Tú v prípade certifikácie II. stupňa tvorí podpísaná preskúmaná vízia organizácie a záväzok kvality pracovníkov, vyhodnotený posledný akčný plán, a ďalšiu, ktorú vymedzuje Štandard.

Okrem toho zašle organizácia certifikačnému miestu vyplnené dotazníkyprofil silných a slabých stránok.

Certifikačné miesto po obdržaní požadovanej dokumentácie a vykonania mystery shoppingu zašle organizácii Správu certifikačného miesta. Reakciou na Správu je vypracovanie nového akčného plánu organizácie.

Certifikačné miesto prostredníctvom nezávislého hodnotiteľa posúdi zaslanú dokumentáciu a v prípade kladného vyhodnotenia získa organizácia Certifikát kvality II. stupňa SSKS CR.

   
1.5.2016 19:50:11 - aktualizované 15.6.2016 11:11:08 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load